Köpprocess

Bokningsavtal

Första steget i försäljningsprocessen är att ett bokningsavtal tecknas mellan dig som köpare och Förstaden AB. I samband med att bokningsavtal tecknas ska en bokningsavgift om 20 000 kr erläggas inom en vecka. Bokningsavgiften kommer att deponeras på mäklare Rätt Hem ABs klientmedelskonto till dess att det är dags att teckna bindande avtal. Ett bokningsavtal är inte bindande och väljer blivande köpare att inte gå vidare återbetalas 15 000 kr av bokningsavgiften och 5 000 kr går till administrationsavgift. Bostaden kommer därefter att anvisas till en annan köpare.  

Förhandsavtal

När bostadsrättsföreningen Rödbetan 1 erhållit tillstånd från Bolagsverket att ta emot förskott tecknas bindande förhandsavtal mellan dig som köpare och bostadsrättsföreningen. Innan förhandsavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av bostadsrättsföreningens kostnadskalkyl, stadgar, förskottsgaranti/-försäkring samt intyg från två intygsgivare. Bostadsrättsföreningens styrelse kommer i samband med att förhandsavtalet undertecknas pröva om du senare vid upplåtelseavtalets skrivning kan godtas som medlem i föreningen. I samband med denna kontroll tas en kreditupplysning för att kontrollera ekonomi och betalningsförmåga.

I samband med att förhandsavtal tecknas ska en dellikvid om 100 000  kr erläggas. I denna dellikvid inkluderas bokningsavgiften om 20 000  kr. Du som köpare ska erlägga dellikviden inom en vecka efter att du mottagit ditt exemplar av förhandsavtalet . I förhandsavtalet har bostadsrättsföreningen rätt att inom en viss tid avbryta nybyggnadsprojektet om det inte har tecknats tillräckligt många lägenheter. Om bostadsrättsföreningen väljer att avbryta kommer hela det inbetalda beloppet, inkl. hela bokningsavgiften, att omgående återbetalas till köparen.

Förhandsavtal planeras att tecknas under Q3 2022. I förhandsavtalet kommer anges beräknad upplåtelse av bostadsrätten och inflyttning. Den definitiva tidpunkten för inflyttningen kommer att fastställas senast 3-6 månader före inflyttningen. I samband med att definitiv tidpunkt för inflyttning meddelas och ska även en ytterligare delbetalning göras med ett belopp motsvarande 10 % av insatsen. Dellikviden om 100 000 kr räknas in i detta belopp.

Upplåtelseavtal och slutbetalning

Upplåtelseavtal tecknas Q4 2023. Då har bostadsrättsföreningens ekonomiska plan blivit registrerad hos Bolagsverket. Innan upplåtelseavtal tecknas kommer du som köpare att få ta del av bostadsrättsföreningens ekonomiska plan, stadgar samt intyg från två intygsgivare. I samband med att upplåtelseavtal tecknas erläggs resterande del av insatsen samt slutliga reglering av eventuella tillval.

Inflyttning

Preliminär inflyttning är beräknade Q2 2024. Definitiv inflyttning meddelas senast 3 till 5 månader innan inflyttning.

Inredningsval

För din nya bostad finns en färdig originalinredning som ingår i priset. Det kommer även att finnas ett utbud av inredning, mot pristillägg, som kan väljas utöver original.

Besiktning

Slutbesiktning görs innan du tillträder bostaden. Besiktningen utförs av en oberoende besiktningsman (utsedd av bostadsrättsföreningens styrelse). Vid slutbesiktningen deltar representanter från bostadsrättsföreningen, entreprenören och du som köpare av bostadsrätten. Vid tillträde görs en speciell inflyttningsbesiktning, här går besiktningsmannen igenom besiktningsprotokollet som skapades vid slutbesiktningen, så att du som köpare kan se att besiktningsanmärkningar är åtgärdade inför ditt tillträde.

Garantitid

Garantitiden är fem år och börjar gälla från det att bostadsrättsföreningen tillträder fastigheten. Garantitiden för vitvaror är dock två år. Garantibesiktning görs fem år efter slutbesiktningen. Här noteras fel som framträtt under garantitiden.